Ceník psychiatrické péče

Lékařské výkony- nepojištění klienti či klienti nesmluvních pojišťoven:
Název/popis placeného úkonuCena celkem
Komplexní psychiatrické vyšetření 2450 Kč
Cílené psychiatrické vyšetření 1250 Kč
Kontrolní psychiatrické vyšetření650 Kč
Pohovor s rodinným příslušníkem na žádost pac.600 Kč
Aplikace injekce i.m ( cena bez účinné látky)50 Kč
Telefonická konzultace125 Kč
Předepisované léčivo (na receptu)dle aktuální ceny v lékárně
Doporučená vyšetření (psychologické, CT, laboratorní…)dle ceníku posytovatele
Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Pozn.: Vydání nálezu bude k dispozici nejdéle do deseti pracovních dnů od zaplacení.

Název/popis placeného úkonuCena celkem
Odborná konzultace (např. nálezů z jiného zdravotnického zařízení) každá započatá hodina700 Kč
Kopírování – jednostranné A44 Kč
Lékařský nález vydaný v souvislosti se zjišťovací prohlídkou k invalidnímu důchodu700 Kč
Lékařský nález vydaný v souvislosti s kontrolní prohlídkou k invalidnímu důchodu450 Kč
Lékařský nález vydaný v souvislosti se žádostí pacienta k nástupu do domova důchodců, do ústavu sociální péče, do domu s pečovatelskou službou, pro vyřízení příspěvku na péči350 Kč
Potvrzení pro pracovně-lékařské služby (před nástupem pacienta do zaměstnání), pro Úřad práce250 Kč
Potvrzení pro potřeby studujících (individuální plány, úlevy atd.)150 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace500 Kč
Jakékoliv jiné potvrzení či vyplnění formuláře na žádost pacienta (např. při uzavírání komerčního pojištění, při plnění pojistné události atd.)350 Kč
Potvrzení vydané v souvislosti se žádostí o vyjádření ke způsobilosti ŘMV + jiných dopravních prostředků (pouze u registrovaných pacientů)700 Kč
Potvrzení vydané v souvislosti se žádostí o vydání, způsobilosti či obnově zbrojního průkazu (pouze u registrovaných pacientů)700 Kč