O nás

CHIRURGIE TIŠNOV s.r.o. je pokračovatelem společnosti Chirurgická a ortopedická ambulance MUDr. Stalmach Antonín s.r.o., která vznikla v roce 2015.

V současné době se zabýváme poskytováním zdravotních služeb v oboru chirurgie a psychiatrie.

Nově poskytujeme poradenství – psychoterapie -konzultace. 

Odborní lékaři:

MUDr. Hynek Verner,
lékař – chirurg, jednatel
 • 1994–2000 absolvování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • 9–10/1999 studijní pobyt na Univ. klin. für Unfallchirurgie AKH Wien
 • 2002 atestace Chirurgie I. stupně
 • 2009 specializační způsobilost – atestace – Chirurgie
 • 21 let praxe na chirurgických pracovištích operačních, lůžkových i ambulantních (nemocnice Boskovice, Úrazová nemocnice v Brně, nemocnice Milosrdných bratří v Brně, nemocnice Tišnov, I. chirurgická s.r.o., nemocnice Vyškov)
 • specializace proktologie a miniinvazivní chirurgie (laparoskopie)
 • člen ČLK
MUDr. Michaela Mičková,
zastupující lékařka – chirurg
 • 2005–2011 absolvování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • 7/2008 studijní pobyt na Allgemeine Chirurgie Erlabrunn GmbH
 • 2018 specializační způstobilost – atestace – Chirurgie
 • specializace všeobecná chirurgie
 • členka ČLK
MUDr. Petra Vernerová,
lékařka – psychiatrie
 • 1994–2000 absolvování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • 2002 atestace Psychiatrie I. stupně
 • 2007 specializační způsobilost – obor: Psychiatrie
 • 2003-2006 základní psychoterapeutický výcvik Český institut PCA
 • 2011 supervizní část akreditovaného psychoterapeutického výcviku Český institut PCA – Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta.
 • 21 let praxe na psychiatrických pracovištích lůžkových i ambulantních (Psychiatrická léčebna Kroměříž, Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice v Brně )
 • specializace: poruchy nálady, úzkostné stavy, psychosomatické potíže, poruchy spánku, psychické problémy vzniklé v reakci na zátěžové životní situace a psychické poruchy ve stáří
 • členka ČLK