Ceník

Zdravotní služby jsou hrazeny smluvními zdravotními pojišťovnami s výjimkami uvedenými v bodu 2.

 1. Smluvní zdravotní pojišťovny – chirurgická ambulance:
  • 111-VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201-VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205-ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207-OZP – Oborová zdravotní pojišťovna
  • 209-ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • 211-ZPMV – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
  • 213- RBP – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 2. Seznam a cena poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění platný k 1. 1. 2020:
  • Vystavení pojistného formuláře, bolestného:
   400,- Kč
  • Výpis ze zdravotnické dokumentace
   400,- Kč        
  • Administrativní úkony (potvrzení pro úřady na žádost pacienta/školy/úřadu)
   100,- Kč          
  • Kopie lékařských nálezů
   5,-/1 strana A4 
  • Vyšetření osoby bez zdravotního pojištění
   5,- Kč/bod

Poznámka: Ceny pro psychiatrii upravíme příští týden.

Od 1. 4. 2012 je v souvislosti s přijetím zákona č.372/2011 Sb. O zdravotních službách, zákona č.373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách, zákona č.375/2011 Sb. a novelizací ustanovení § 51 a § 58 zákona č.235/2004 Sb., k některým zdravotnickým výkonům připočítáváno DPH v zákonem stanovené výši.