Poradenství

Poskytuji individuální poradenství pro dospělou klientelu formou pravidelných sezení(nejlépe á 1-2 týdny). Nabízím odbornou pomoc těm, kteří např.:

  • řeší vztahové, partnerské problémy,
  • ocitli se v obtížných životních situacích,
  • hledají  podporu, porozumění,
  • potřebují pomoc při naplňování svých možností,
  • mají zájem o poznávání sama sebe, chtějí či cítí potřebu se v sobě lépe vyznat,
  • chtějí pracovat na svém osobnostním růstu.
Nabídka

Nabízím konzultace se záměrem nalezení nového pohledu i nadhledu.(Klient může objevit nebo si lépe uvědomit svoje individuální osobnostní mechanismy, které se podílejí na jeho aktuální situaci a které ho celoživotně negativně ovlivňují. ) To může vést k proměně prožívání, následně i k novým rozhodnutím a konkrétním změnám v našem životě.Při práci ctím svobodné rozhodnutí klienta. Respektuji jeho osobní tempo i zvolenou cestu. Snažím se, aby se klient cítil dobře, rovnoprávně a bezpečně.

Při své práci se opírám o principy PCA (rogersovská psychoterapie a poradenství)

Moje odborné vzdělání
  • psychoterapeutický výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA).
  • Supervizní blok výcviku v Poradenství a v psychoterapii zaměřené na klienta, doplnění kvalifikace

(Výcvikové programy mají akreditaci pro zdravotnictví udělovanou Českou psychoterapeutickou společností a Psychiatrickou společností ČLS JEP, Asociací klinických psychologů a IPVZ )

Poznámka

Služba není hrazena zdravotní pojišťovnou. Nevedu tedy žádnou evidenci o svých klientech určenou ke kontrole jiným institucím. Informace z terapií můžou být konzultovány jen se supervizory za účelem zkvalitňování psychoterapeutických a poradenských služeb.Zaručuji důvěrnost a anonymitu

Cena a objednání

Individuální konzultace : 700Kč / 45 minut – klient platí částku v hotovosti.

Objednávejte se, prosím, na telefonním čísle 771 166 910, v pracovní dny mezi 12.-13. hodinou.

Dobrý život je proces, ne stav bytí.

On Becoming a Person, 1961