Psychiatrická ambulance

Chirurgie Tišnov s.r.o.
66601 Tišnov, náměstí Míru 24
IČO 043 97 851

Lékař: MUDr. Petra Vernerová

Ordinační doba :
Pondělí7:00 – 14:00
Úterý7:00 – 13:00

K vyšetření je nutné telefonicky se objednat!

Objednávání a telefonické konzultace:

pondělí a úterý 12 – 13 hodin

telefon: 771 166 910

Máme smlouvy s těmito pojišťovnami:

201, 205, 211, 213

Změnu zdravotní pojišťovny hlaste předem.
Před vyš. si nachystejte kartičku zdravotní pojišťovny ke kontrole. Připravte si také veškerou relevantní dokumentaci týkající se potíží (vč. nálezů např. neurol. vyšetření, CT či MRI mozku, EEG vyšetření, aj.), bude po vás požadována.

Klienti ostatních pojišťoven mohou být vyšetřeni jako samoplátci
(viz ceník).

Mimo ordinační dobu  v případě akutních potíží vhodné osobně kontaktovat Krizové centrum PK FN Bohunice, Jihlavská 20, Brno, tel. 532 232 078, 547 192 078Poskytne první psychiatrickou a psychologickou pomoc. V urgentních situacích volejte ZZS JMK telefon: 155.

Vzhledem k omezenému provozu ambulance nepřebíráme do péče pacienty z jiných psychiatrických ambulancí!

Psychiatrická ambulance poskytuje standartní psychiatrickou péči pro dospělé pacienty, a to:
  • diagnostiku duševních poruch
  • psychofarmakologickou léčbu
  • psychoedukaci pacientů a jejich rodin

Zabýváme se především  problematikou poruch nálady,  úzkostných stavů, psychosomatických potíží, poruch spánku, psychických problémů vzniklých v reakci na zátěžové životní situace, dále i psychickými poruchami ve stáří. 

Psychické poruchy ve stáří (zejména poruchy paměti,zmatenost) jsou často podmíněny somatickým stavem( dehydratace, neléčená hypertenze, cukrovka, kardiologické potíže, mozkové příhody..) a vyžadují léčbu jinými obory, před objednáním proto realizujte zejména interní a neurologické vyšetření.

Pozor! Závislosti na psychoaktivních látkách (včetně alkoholu) a poruchy příjmu potravy vyžadují péči ve specializovaných ambulancích.